V období mezi úplnými uzavírkami bude čerčanská místní komunikace v části obce Vysoká Lhota průjezdná kyvadlově zúženým jízdním pruhem. Důvodem omezení je výstavba chybějící větve mimoúrovňové křižovatky, budování inženýrských sítí a postavení protihlukové clony.

Veškerá doprava bude odkláněná na  křižovatku a objížďku u Čtyřkol, autobusy se otočí u nádraží a pojedou přes Poříčí nad Sázavou a Městečko.