„V létě by mělo vedle kina začít fungovat nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, které bude provozovat YMCA," vysvětlil Jan Počepický, referent odboru sociálních věcí votické radnice.

Vznik nízkoprahového společenského centra, v podstatě klubu neorganizované  mládeže, byl ve Voticích vynucený nevyhovujícím životním stylem dospělých, kteří jsou pro dospívající negativním vzorem chování, i nepříznivým demografickým vývojem. Rozvodovost, nezaměstnanost rodičů, chronické zneužívání nepojistných dávek, časová vytíženost rodičů.

Zařízení by mělo být otevřené v odpoledních hodinách po skončení vyučování, aby naplňovalo cílové skupině mladistvých volný čas.

Provoz by od září zajišťovali dva kvalifikovaní sociální pracovníci. Nejprve dva týdny v týdnu, v dalších měsících   tři dny. Zhruba od 15 do 19 hodin.

Kontaktní pracovníci centra by s cílovou skupinou pracovali na řešení jejich problémů, zajišťovali by podmínky pro společensky přijatelné trávení volného času, napomáhali v orientaci ve vztazích v jejich společenském prostředí.

„Na rozjezd nízkoprahového zařízení uvolnila sto tisíc  korun. Dalších 250 tisíc na provoz by měla pokrýt dotace z programu prevence kriminality ministerstva vnitra," upřesnil Jan Počepický.