Na hostivařském nádraží, které je v celkové rekonstrukci, už je v provozu první ze dvou nových nástupišť, které je s ulicemi po obou stranách tratě Benešov – Praha propojené podchodem, v němž jsou zakomponované odbavovací prostory.

Celá přestavba železniční stanice Praha – Hostivař a rekonstrukce traťových kolejí k bývalé odbočce Záběhlice skončí v květnu.

Druhou zásadní změnu poznají cestující na železniční trati do Českých Budějovic, kde skončila stavba dvoukolejného koridoru mezi Soběslaví a Veselím nad Lužnicí. Součástí výstavby na 6,4 kilometru dlouhé trati bylo také vybudování moderního zabezpečovacího zařízení.

Dva stávající železniční přejezdy byly nahrazené mimoúrovňovým křížením, zbývající zrušené. Výjimku tvoří přejezd u zastávky Řípec-Dráchov, který zůstane po dokončení stavby dočasně zachovaná. Práce dále zahrnovaly modernizaci sdělovacího zařízení, dispečerské řídicí techniky a trakčního vedení.