V lednu letošního roku Ředitelství silnic a dálnic podalo stavebnímu úřadu první návrhy na vyvlastnění pozemků v trase plánovaného obchvatu, které majitelé opakovaně odmítají prodat.

„Další návrhy budou předložené v nejbližší době," potvrdila Nina Ledvinová z Ředitelství silnic a dálnic.

Už vloni v srpnu bylo v předstihu vydané  povolení ke stavbě jednoho z objektů potřebných pro novou silnici na pozemku, který už investor vlastní. Ale dosud  není pravomocné,  protože jeden z obyvatel obce podal žádost o přezkum stavebního povolení.

„Záležitost řeší rozkladová komise Ministerstva dopravy," konstatovala  mluvčí ŘSD.  Před 11 dny ale nabylo právní moci povolení na jiný objekt.

„Vzhledem k tomu, že bylo zahájené vyvlastňování pozemků a je reálný předpoklad, že letos získáme všechny potřebné pozemky, nebudeme  již žádat o stavební povolení na jednotlivé pozemky,  ale požádáme o stavební povolení na celou stavbu," dodala Nina Ledvinová z ŘSD.