Obousměrná uzavírka platí  do neděle. Pro osobní auta a   autobusy je značená z Domašína k radošovickému letišti  a po silnici II/113 do Vlašimi.

Objízdná trasa, jež měří 3,5 km,  platí také pro vozidla Hasičského záchranného sboru a ostatní vozidla integrovaného záchranného systému.

Pro vozidla nad 3,5 tuny vede obousměrná objížďka ve směru od Benešova přes Struhařov, Divišov a Radošovice.

Měří přibližně  35 kilometrů a v Bílkovicích  je z důvodu zachování plynulosti a bezpečnosti silničního provozu na mostech zúžená vozovka na jeden jízdní pruh a snížená rychlost  na 30 km/h.