„Zastupitelstvo projednávalo stížnosti obyvatel Vatěkova na zvýšenou dopravní zátěž nejen v posledních čtyřech létech, ale i v předchozích obdobích. V podstatě jde o problém, který Vatěkov tíží dlouhodobě a poukazují na něj průběžně," uvedl Zdeněk Votruba, starosta obce Václavice, pod něž Vatěkov spadá.

„Pro příklad mohu uvést rok 2005, kdy občané uplatňovali požadavek u Správy  a údržby silnic i Policie ČR na zřízení retardéru a snížení povolené rychlosti. Městský úřad  Benešov sezval místní šetření, které zůstalo bez praktického výsledku s uvedením finančních a provozních důvodů," konstatoval starosta.

Další vysvětlení situace a vyjádření v úterním Benešovském deníku.