Mírně zhoršenou kvalitu vody hygienici zjistili pouze na koupacím místě Županovice na levém vltavském břehu na Příbramsku, kde byl ve vodě ověřený zvýšený obsah chlorofylu a sinic. Lokalita byla z hlediska kvality vody klasifikovaná stupněm 2, zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody.

„Na lokalitách přehradní nádrže Orlík byl zvýšený obsah chlorofylu a sinic zaznamenán již před čtrnácti dny. Všechna místa byla hodnocená dvojkou. Podle posledního vzorkování z minulého týdne se situace mírně zhoršila na Trhovkách a Podskalí. Došlo k nárůstu sinic a kvalita vody na obou koupacích místech byla hodnocena stupněm 3, zhoršená jakost vody," informoval Luboš Mandík, vedoucí příbramského oddělení hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice.

Výskyt sinic v tomto období je na přehradě Orlík podle hygieniků zcela přirozený a v žádném případě nedosahuje výjimečného stavu z loňské sezóny. Koupání tedy není nijak omezené.
Hygienici pouze lidem se sníženou imunitou, případně alergikům a malým dětem doporučují se po vykoupání osprchovat.

„Všechna tábořiště na sledovaných lokalitách jsou v tomto směru vybavená sprchami. Koupání na žádné z výše sledovaných lokalit tudíž omezeno není a podle vývoje počasí by se současný stav neměl zásadně měnit," upřesnil Luboš Mandík, vedoucí příbramského oddělení hygieny obecné a komunální, které má monitoring kvality vody ve Slapské a Orlické přehradní nádrži na starosti.

Na přírodních koupalištích hodnocených třetím stupněm bude opakovaná kontrola provedená v těchto dnech. Výsledky zkoumání odebraných vzorků budou známé nejpozději v pátek 22. července.

Začátkem posledního červencového týdne hygienici zkontrolují všechna koupací místa ve středním Povltaví znovu.