Objížďky jsou značené po souběžných ulicích. Stavbaři mají zajistit vhodnými technickými opatřeními přístup k sousedním nemovitostem.

Uvedená etapa budovaní přivaděče má trvat do konce července.