Odklidili z něho za jedno dopoledne 3,2 tuny odpadu. V přepočtu každý student sebral téměř 70 kg odpadu. Cenu převzala pedagožka Hana Kohoutová a studentka Patricie Němečková. 

„Jsem moc ráda, že studenti byli oceněni. Do akce Ukliďme Česko se zapojujeme pravidelně, ale letos byl úklid opravdu fyzicky náročný. Velký dík patří i Technickým službám, které nasbíraný odpad odvezly," uvedla Hana Kohoutová.

Celkem se sebralo 1 634 tun odpadu. Oproti minulému roku se zapojilo o 62 procent více dobrovolníků!

Slavnostní zakončení sezóny se konalo v pražském Florentinu. Ze všech 2066 úklidových akcí byli ocenění tři organizátoři příkladných akcí, kterým bylo z rukou generálního partnera akce a ředitele Českého svazu ochránců přírody předáno čestné uznání a finanční dar 5000 Kč.