Stavba miniokružní křižovatky o průměru 14 metrů  si vyžádá přeložku veřejného osvětlení,  elektrických i sdělovacích kabelů a  úpravy dopravního značení vjezdu do obytné zóny.