„U každé vícepráce bude na rozdíl od minulosti uvedený takzvaný pachatel. Budeme tedy chtít vědět, kde je příčina a co způsobuje danou vícepráci," uvedl Zdeněk Žák.

Vícepráce budou schvalované dopředu, nikoliv až se zpožděním. Nebude možné je účtovat v balíku, ale pouze tak, aby bylo prokázané každé jednotlivé navýšení ceny.

Už v době administrace vícepráce z ní bude vyvozovaný nejen systémový závěr, ale i pracovně právní a trestní odpovědnost. Pokud bude důvodem chyba v projektu, bude stát striktně vyžadovat, aby odpovědnost nesli projektanti, včetně náhrady škody.

Ministr dopravy Zdeněk Žák v sobotu vyzval firmu OHL ŽS k okamžitému a bezpodmínečnému obnovení přerušených prací na modernizaci D1 v úseku Velká Bíteš – Lhotka. Vyzval také ředitele Ředitelství silnic a dálnic Davida Čermáka k neprodlené přípravě všech možných variant řešení, včetně okamžitého vypovězení smluv se zhotovitelem, vyklizení prostoru stavby a obnovení provozu v krizovém stavu.

„Na místo úseku, kde došlo k zastavení prací, v úterý ráno vyrazila kontrola, která provedla zhodnocení, jak vypadá situace na místě, jestli firma skutečně zahájila práce, a nejde jen o divadlo," prohlásil Zdeněk Žák po  jednání se zástupci investora.