„V prvním ročníku jsme otevřeli tři třídy a do jedné z nich přijali novou učitelku," uvedl Svatopluk Česák, ředitel ZŠ a MŠ Na Karlově. Přes prázdniny se částečně po odchodu několika učitelek obměnil pedagogický sbor, do něhož přibyli čtyři noví kantoři.

„Pro docházku dvou handicapovaných žáků jsme přijali dvě asistentky pedagoga, další pokračují s postiženými dětmi ve vyšších ročnících," objasnil Svatopluk Česák.

Přes prázdniny se ve škole odehrálo několik zásadních stavebních akcí

Silné populační první ročníky si vynutily přesídlení třídy 5.A do někdejšího kabinetu, jenž byl přestavěný na učebnu, nově vymalovaný tak jako i další třídy, a vybavený novým mobiliářem.

Pro nově zřízené sedmé oddělení družiny byl využitý a vybavený nábytkem v přístavbě nad školní jídelnou prostor, v němž do loňského roku sídlila zubní ordinace.

„Potřebovali bychom už dotáhnout plánovanou půdní vestavbu, která by nám zásadně pomohla, protože teď se k nám nahlásilo tolik dětí do šestých tříd, že jsme museli z kapacitních důvodů přihlášky omezovat," podotkl ředitel základní školy, pod níž spadá i blízká mateřská škola. Na ní byla v létě za peníze města vyměněná střešní krytina.

Nejviditelnější prázdninovou investicí byla oprava a nátěr čelní fasády, narušené po předchozí výměně oken. „Teď naše škola při čelním pohledu úplně září," konstatoval spokojeně Svatopluk Česák.

Venkovním hřiště už nevyhovovalo

Nejnákladnější se ale stala rekonstrukce nevyhovujícího hřiště na dvoře. Za téměř 785 tisíc korun. „Na něj se z budovy sestupuje po nových nerezových schodech, které nahradily původní kamenné. Dále se pořídily dopadové plochy na hřišti u družiny, a do tříd interaktivní tabule.

„Venkovní hřiště pro míčové hry i atletiku pokřtili, jak jinak než sportem, bývalí žáci naší školy 1. září, kteří byli prvními sportujícími," sdělil Michal Franěk, učitel tělesné výchovy.