Je to běžné, že děti obdivují  svojí třídní učitelku?

Žáci třídní učitelku považují za někoho jiného, než klasické učitele, kteří se při vyučovacích hodinách střídají. Stráví s ní více času, jezdí na výlety a mají  možnost  se poznat blíže, tím se vytvoří  přátelský vztah.

Hlasovali pro Vás všichni, nebo jen dívčí jádro, které zjevně účast v anketě iniciovalo?

Mám je od šesté třídy a budu je doprovázet  až do devítky. Přišli mi prozradit, nebo pochlubit se, že mi alespoň jeden hlas poslal každý  ze třídy, kde jich je  celkem devatenáct.

Oslavíte s nimi titul?

Nyní mají velikonoční prázdniny, ale už mi hlásili,  že upečou dort a přinesou dětské šampaňské, protože se v pátek 5. dubna účastníme Noci  s Andersenem a děti mě přemluvily, abychom spali ve škole. To budeme mít jako oslavu.

Chtěla by jste svým žákům něco vzkázat?

Velice mě potěšilo, že mě nominovali a dovedli mě k slzám radosti a potěšení. Jsem ráda,  že pro ně znamenám Hvězdu za katedrou, je to ocenění práce člověka. Ani vlastně nevím, kde se o anketě Benešovského deníku dozvěděli, jestli v novinách nebo na internetu? Budu se jich muset při oslavě zeptat.