Tradiční akce, která se koná již pošestnácté, se letos poprvé uskuteční v návštěvnickém středisku Vodní dům v Hulicích.

„Konference opravdu nemá nic společného s mrkví, probíhá v rámci projektu Metodika a Realizace Komplexní Ekologické Výchovy. První písmena tohoto projektu dávají název celé konferenci, Středočeská mrkvová konference," vysvětlila koordinátorka konference Jana Dufalová z Podblanického ekocentra s tím, že vzdělávání učitelů v oblasti ekologické výchovy je určeno pedagogickým pracovníkům mateřských základních a středních škol.

Kromě Vodního domu si účastníci konference prohlédnou expozici Včelího světa a bude pro ně připravená i ochutnávka programů, kterou nabízí obě návštěvnická střediska.

„Na programu bude tvořivá dílna o tkaní z přírodnin, energetika jako celospolečensky důležité téma nebo představení projektu Skutečně zdravá škola, který je zaměřený na zdravé stravování školáků. Zájemci se také mohou inspirovat, jak využít školní zahradu k výuce, popřípadě jak učit venku," přiblížila program pro kantory koordinátorka konference a dodala, že účast na letošní konferenci v netradičních a pro návštěvníky atraktivních místech byl ze strany učitelů enormní zájem.

Jednou z hlavních myšlenek enviromentální výchovy je vést děti k ochraně přírody a k šetrnému chování k životnímu prostředí ovlivňováním životního stylu a hodnotové orientace. Kantoři budou získávat zkušenosti zdarma, akci podpořil Středočeský kraj.

Karel Chlumec