„V objektu bývalého rybářství v Čechově ulici, kde sídlí služba kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky, je v přízemí domu nevyužité jedno křídlo. V kancelářích jsou rozvody počítačové sítě, takže zprovoznění nové služebny nebude náročné," vysvětlil starosta Benešova Petr Hostek, který předpokládá po přestěhování strážníků těsnější a operativnější spolupráci mezi městskou a republikovou policií.

Nová strážnice městské policie v levém křídle vstupního objektu do sídla kriminálky kromě zařízeného zázemí a recepce má výhodu, že přímo proti ní je zařízená výslechová místnost pro oběti násilí a činů páchaných na dětech, na jejímž zřízení se spolu s Policií ČR podílela benešovská radnice a využívá jí i orgán sociálně právní ochrany dětí při svých šetření.

Uvolněné prostory v současném zázemí městské policie v přízemí i kancelář v prvním patře se sousední dohledovou místnost městského kamerového monitorovacího systému může úřad využít pro přestěhování úředníků z už nevyhovujících prostor v druhé budově radnice. Městská policie Benešov byla založená ke dni 1. července 1992 obecně závaznou vyhláškou.