„Přestože v Benešově kriminalita v porovnání s jinými městy v kraji nedosahuje takových rozměrů, máme stále co řešit. Příkladem mohou být třeba lidé bez domova, kteří nejsou zrovna dobrou vizitkou města, obzvláště když se vyskytují hned v jeho vstupní bráně, na vlakovém nádraží," uvedl Radek Stulík, vrchní strážník Městské policie Benešov.

Slušní cestující při cestě do zaměstnání či do školy musí míjet páchnoucí a zanedbané osoby, často pod vlivem alkoholu či jiných drog.

„Obtěžují tak pouhou svojí přítomností. Přitom by mohly vyhledat služby nízkoprahového centra, které pro ně již v minulosti město zřídilo za nemalé peníze. Řada z nich ale o zařízení, kde musí dodržovat nějaký řád, nejeví zájem, a tak se pohybujeme stále v začarovaném kruhu," konstatoval velitel strážníků.

Nepřizpůsobivé osoby vytěsní

„Jedinou možností je tyto osoby z takto frekventovaných míst jednoduše vytěsnit. Proto se budeme tomuto fenoménu ve spolupráci s Policií ČR a za podpory Správy železniční a dopravní cesty od tohoto měsíce intenzivně věnovat, tak aby se toto místo stalo opět bezpečným a příjemným k cestování pro všechny slušné občany," přislíbil Radek Stulík, podle něhož jsou dalším palčivým problémem lokality Malého náměstí, Klášterky a okolí.

Město vydáním obecně závazné vyhlášky dalo jasně najevo, že si nepřeje konzumaci alkoholu a rušení nočního klidu v těchto lokalitách. Dosud byl boj za dodržování pravidel vyhlášky bojem s větrnými mlýny.

„Já, jakožto bývalý policista a potažmo člen pohotovostní motorizované jednotky v Praze, nehodlám v žádném případě tolerovat její porušování a použiji všechny zákonné prostředky k tomu, aby se s tímto nešvarem v uvedených lokalitách přestalo jednou pro vždy. Důležitá je soustavnost a důslednost. A tím jsme také začali," zdůraznil Radek Stulík, velitel benešovských městských strážníků.

Městská policie Benešov byla založená k 1. červenci 1992 obecně závaznou vyhláškou, takže příští rok oslaví 25. výročí svého vzniku. Byla založená proto, aby sloužila městu, jeho obyvatelům a návštěvníkům, chránila jejich životy, zdraví a majetek. Jejím prostřednictvím lze pružně reagovat na konkrétní a aktuální problémy.

„Tak tomu ale bohužel nebylo vždycky. Byly doby, kdy občané vnímali naši městskou policii za ryze represivní až obtěžující složku obce. Její pověst nebyla dobrá a na její zaměstnance se pohlíželo s despektem," připomněl Radek Stulík, podle něhož se na kvalitě práce strážníků bohužel, mimo jiné, negativně podepsalo časté střídání velitelů a občas i neuspokojivý personální stav strážníků, což samozřejmě ke spokojenosti obyvatel Benešova příliš nepřispívalo.

Do budoucna budou ve službě dvě mobilní hlídky připravené k zásahu

„Plánujeme systematický výcvik a dovybavení strážníků i strážnic potřebným materiálem, mimo jiné i mobilním defibrilátorem pro efektivní záchranu lidského života. Velkou novinkou v naší práci budou také dvě jízdní kola v barvách městské policie. Strážníky na nich budou v nejbližší době potkávat obyvatelé a návštěvníci Benešova zejména v okrajových částech města, například na Konopišti," nastínil velitel strážníků Radek Stulík.

Kamerový systém v Benešově se pro získání kvalitnějšího záznamu podrobí modernizaci. Městská policie razantně snížila počty okrsků, které již nebude mít na starost jeden strážník, ale vždy celá jedna směna.

Benešov se účastní projektu „Bezpečné město" Středočeského kraje. Ve spolupráci s Úřadem práce ČR zřídila Asistenty prevence kriminality (APK) a také vlastními strážníky – preventisty.