„Úspěch v soutěži je pro nás obrovským zadostiučiněním i prestiží. Dokázali jsme obstát v konkurenci velkých celoplošných kampaní, a to díky hlasům odborné veřejnosti. Moc si toho vážíme," řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.

Spot vznikl ve spolupráci s agenturou Art Shock s.r.o., která zastupuje zpěvačku Anetu Langerovou. Právě Anetin hlas v něm zval dobrovolníky k úklidu řeky. Aneta Langerová je už několik let patronkou projektu Čistá řeka Sázava a do jejího úklidu se sama aktivně zapojuje.

Porota letos hodnotila rekordních 74 kampaní 42 organizací, což je vůbec nejvyšší počet v celé historii soutěže. Například loni podalo přihlášku do soutěže 23 organizací.

"Vysvětluji si to celkově větším povědomím o soutěži a její rostoucí prestiží. Zároveň si ale myslím, že velký počet kvalitních kampaní, které letos soutěžily, odráží také schopnost neziskových organizací přizpůsobit se ztíženým finančním podmínkám, v nichž v současné ekonomické krizi fungují. Dobrá komunikace a propagace jsou podmínkou pro to, aby dosáhly na finanční zdroje a mohly dál pokračovat ve své prospěšné práci," uvedl Marek Šedivý, ředitel obecně prospěšné organizace Neziskovky.cz, organizátora soutěže.

Poprvé v historii soutěže byly letos hodnoceny nejen české, ale také slovenské kampaně. Soutěže se mohly zúčastnit neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace), které zviditelnily veřejně prospěšný projekt prostřednictvím mediální kampaně v období od 1. září 2011.

V odborné porotě zasedli zástupci médií, reklamních agentur, firem a neziskových organizací. Kromě kreativního zpracování porotci hodnotili i celkovou logistiku kampaní, jejich zacílení a dopad.

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích a poprvé letos byla v internetovém hlasování udělena i Cena veřejnosti. Nejlepší televizní reklamou byl vyhlášen spot "Celé Česko čte dětem" stejnojmenné obecně prospěšné společnosti. Tato kampaň získala první místo také v kategorii tištěná reklama.

Jaroslava Tůmová, o.p.s. Posázaví