Úřední  akt je podmíněný dodatkem k registračnímu listu se jmény, funkcemi a bydlišti představitelů spolků a především adresou sídla. A tím právě vyvstává potíž.

„Celé to je nesmysl. Původní hasičské garáže, zbrojnice a klubovny zpravidla nemají číslo popisné a  nejsou většinou majetkem sborů," konstatoval Josef Páv, starosta Okresního sdružení hasičů Benešov.

„Působil jsem také jako předseda mysliveckého spolku a pošta mi chodila domů. Neumím si představit, že bych si doma zřizoval sídlo spolku ," upřesnil Josef Páv.

Bez zaregistrování u pražského rejstříkového soudu, který si sídlo zapsané v dokumentech bude porovnávat se zápisy v katastru, nebude spolek oficiálně existovat.

Například hasičům se nabízí dvě možnosti

U objektu bez čísla popisného ve vlastnictví  požádají po předložení  zjednodušené stavební dokumentace  o dodatečnou kolaudaci, přidělení čísla a zapíší si v něm sídlo. Nebo se dohodnou s obecním úřadem a nahlásí si sídlo v něm.  

„V jednání je novela zákona, který spolkům odpustí soudní poplatky," dodal starosta hasičů.