K poslednímu březnu ruší pracovní místo referent hospodaření s majetkem státu a územních samosprávných celků v odboru správy majetku a investic.

Ve finančním odboru, který bude sloučený se zmíněným majetkovým odborem se pracovní místo referenta pro školství, výchovu a vzdělávání mění na místo finančního referenta.

Pro další roky stanovili radní celkový počet zaměstnanců radnice na 50, včetně zaměstnankyň na rodičovské dovolené a zaměstnance uvolněného pro výkon veřejné funkce.