Děti bez okolků prolézaly vozidlo městské policie, kde se snažily spustit majáky nebo sirénu, tísnily se v kabině posádky nejnovějšího zásahového vozidla votických dobrovolných hasičů, jen sanitku Zdravotnické záchranné služby obcházely s respektem obloukem.

U stánku Hasičského záchranného sboru si školáci mohli nasbírat naučné kartičky. „Den prevence pro votické školáky připravil odbor sociálních věcí Votice," uvedla jeho vedoucí Soňa Janoušová.