Na závěr degustací jim byly nabídnuté bílé jogurty a tvaroh. „A při nich se jen šklebí," zasmála se Zuzana Trantinová, která spolu s pracovníky benešovských mlékáren a učitelkami uvedenou část projektu Týden zdravého životního stylu v základní škole dva dny zajišťovala.

Ve středu si degustaci mléčných výrobků poslepu vyzkoušeli čtvrťáci a páťáci. „Asi osmdesát procent příchutí děti rozpoznávají, největší potíže jim dává určit hrušku a jedna holčička si nemohla rozpomenout název ovoce, " doplnila Zuzana Trantinová.

„Mléčná" výuka 2. a 3. ročníků v ZŠ Dukelská samozřejmě začínala od zdroje. Školáci se dozvěděli, jakým způsobem se mléko  od krav získává a jak ve výrobě zpracovává, než doputuje v různých formách až ke spotřebitelům, tedy k nim.

Ochutnávání jogurtů byl jen zlomek aktivit celotýdenního programu. Prvňáčci se v pondělí věnovali zdravému sportování, učili se správně čistit zuby a určovali, jaké potraviny jsou zdravé a které nezdravé. Pak si také některé z nich namalovali.

Na šesťáky ve středu čekalo zdravé vaření ve cvičné kuchyni, přednáška odborníka s určováním jedlých i nejedlých hub a povídání veterináře o vlivu chemie na zdraví domácích mazlíčků. Sedmáci měli v programu  aranžování květin, zdravovědu a poznávání chráněných organizmů.

Do celotýdenního programu o zdravém životním stylu naskočí v pátek také osmáci a deváťáci. Ti si v průběhu studia vyzkoušeli všechny formy projektu.

Osmáky čeká povídání o léčivých bylinách a příprava čajů, tinktur i olejů z nich. Pak si vyslechnou o pravidlech péče o zdraví, zacvičí si fitness ve sportovním centru a nakonec se pokusí ve svých třídách tvořit umělecká díla z přírodních materiálů.

Nejstarší školáci si s benešovskou městskou policií zopakují pravidla silničního provozu i zásady úsporné jízdy, děvčata potěší povídání o péči o pleť, kluky by mohla  zajímat přednáška o včelařství a na závěr se deváťáci budou věnovat tvorbě koláží s ekologickou tématikou.

Úterní výuka  pro druháky a třeťáky se netočila jenom kolem mléčných výrobků, ale i o problematice odpadů a recyklace.

„Děti mají možnost si na dvou stanovištích vyzkoušet třídění odpadů do barevných zmenšenin popelnic. Dozví se spousty chytáků a chyb, které třeba dělají  dospělí, kteří se pokouší o třídění," nastínila Kateřina Cvrčková ze společnosti Eko–Kom, jež má problematiku třídění a využití odpadu jako zdroje druhotných surovin na starosti.

A ke správné recyklaci patří také už 15 let propagace a vzdělávání obyvatel, které se nejlépe zahajuje ve školách. Pro děti mají odborní pracovníci speciální školní program Tonda obal na cestách.

„Takže děti naučíme správně třídit podle materiálu, z něhož je odhazovaný předmět vyrobený. Školáci si pak si znovu formou hry  například na maxidominu opakují,  co patří do které popelnice, nebo skládají velikánské puzzle, které představují recyklační koloběh odpadu," vysvětlila Kateřina Cvrčková.

„Školáci se dozví, co se stane s obalem od zakoupené čokolády a jak bude dále využitý, když ho správně vytřídí. Dále mají na stanovišti házecí stěnu a skládačky, rovněž s ekologickou tématikou," popsala průvodkyně světem recyklace  dění ve společenské místnosti ZŠ Dukelská.

Na druhém školním stanovišti se žáci dozvídají,  co se s vytříděným odpadem děje dál a co všechno se z něho dá vyrobit. Včetně východoasijských ponožek s použitím vláken z PET lahví.

„Dnes už je recyklace zcela běžné. To za nás v době, kdy jsme byli v lavicích nebylo. Absolutně jsme nemohli tušit, co nás v budoucnosti  při třídění odpadů čeká. Možná, že dnešní děti vědí o recyklaci daleko více, než jejich rodiče. Velmi dobře rozpoznávají základní popelnice   –  na papír, sklo, plasty. Kluci znají i červenou popelnici na elektroodpad,  kterými je většina škol vybavená. Spíše nevědí, že tam nepatří staré žárovky. Takže si vysvětlujeme, proč  tam žárovky nepatří, že v nich jsou jedovaté látky, a kdyby je někdo něčím rozbil, unikaly by do půdy nebo ovzduší. Že se  mají  žárovky vrátit do obchodu, kde je prodávají a nebo odnést do sběrného dvora," poznamenala  Kateřina Cvrčková ze společnosti Eko–Kom.