Zařízení na východním okraji městečka u silnice od Tismi, jehož vybudování radnice připravovala téměř pět let, bylo zprovozněné v únoru.

Dotační tituly, bez nichž by Neveklov na sběrný dvůr nemohl pomýšlet, zohledňovaly počet trvale bydlících obyvatel a dokumentace se pozměňovala podle nastavených kritérií.

Oproti původnímu projektu  do plánů přibyla jímka pro případ úniku  ropných látek, byla přeložená příjezdové komunikace i studna, vybudované elektrická přípojka a zpevněná pláň.

Investice měla stát 7 milionů korun. Nakonec  si včetně tří výběrových řízení (na stavbu, dodavatele  kontejnerů i provozovatele), projektu a stavebního dozoru i administrativy kolem zpracování podkladů pro dotace vyžádala pět milionů korun.

Státní fond životního prostředí poslal do Neveklova kontrolu, která u provozu sběrného dvora neshledala závady, takže si radnice mohla požádat o proplacení 1,5 milionové dotace.

Další peníze bude město utrácet za provoz zařízení. „Náklady hradíme benešovským Technickým službám, které dvůr provozují, paušálně. A je to jen zlomek výdajů, které jsme museli utrácet za úklid krajiny," podotkl starosta Jan Slabý.

„S nepořádkem  v přírodě se pere každá obec. Když jsme přemístili velkoobjemový kontejner z náměstí ke hřbitovu, byly odpadkové koše plné odpadků z domácností. Teď už má každá svojí popelnici. Oproti stavu životního prostředí před deseti, patnácti lety se situace zlepšila tak o sedmdesát  procent.   Zásluhu na tom mají občané a spolky, které na případný vznik nové divoké  skládky upozorní, a jako například myslivci z Dalešic, nepořádek  hned uklidí," poznamenal představitel města.

Místní občané se odpadů, i těch zařazených mezi nebezpečné, mohou zbavit bez poplatků, ale  cizí se platbě nevyhnou. „Tak to radši pneumatiky  hodí večer k vratům. Přijel sem také chatař s plným vozíkem nepořádku a chtěl ho složit tady. Odkázal jsem ho, podle provozního řádu, na nedalekou skládku v Přibyšicích. Hulákal, na co tedy tady jsme, že se na to může vy…  a odjel," poukázal správce  Josef Svejkovský na jednání některých  „zákazníků".