Právě severně od Benešova by měla vést z takzvaného rychlého spojení (RS) odbočka k Bystřici na železniční koridor do Českých Budějovic. Nová trať vycházející z Prahy přes Uhříněves jižním směrem by pokračovala od Benešova na východ kolem Vlašimi a Čechtic podél dálnice D1 k Jihlavě.

„Výstavba vysokorychlostních tratí potřebuje nový impuls. Příprava se musí zrychlit a dostat jasný harmonogram. Na tom panuje shoda. Vládě proto představím v březnu celý program rozvoje rychlých železničních spojení. Tento dokument by nás měl posunout k tomu, že se stát ke stavbě nových tratí poprvé jasně přihlásí a přejde od teorií k jejich reálné přípravě a výstavbě," zdůvodnil ministr dopravy Dan Ťok.

Kromě jižní varianty stavby vysokorychlostní tratě kolem Benešova je ve hře ještě východní, jež by z Prahy směřovala v souběhu z dálnicí D11 na východ ke Kolínu a kolem Čáslavi k Jihlavě. Pro Benešovsko by rychlodráha měla přínos tím, že by se na ní přesunula dálková tranzitní osobní a i nákladní doprava a tím by se uvolnila kapacita stávající tratě Benešov – Praha pro regionální a příměstskou dopravu.

Museli by někde postavit třetí kolej

V případě, že by rychlé spojení nevedlo kolem Benešova, by se podle odborníků z ministerstva dopravy musela zvýšit propustnost zmíněného úseku postavením třetí koleje alespoň v omezené délce pro umožnění letmého předjíždění příměstských vlaků dálkovými expresy bez vzájemného zdržování. Tak, jako se třetí kolej osvědčila na hlavní trati Praha – Kolín mezi Běchovicemi a Poříčany.

Zajištění dostatečné kapacity trati Benešov - Praha by se muselo řešit i s ohledem na potřeby nákladní dopravy, která nemá k dispozici v tomto směru adekvátní alternativní trasu. Součástí konceptu RS je také nový provozní model, který již nepočítá pouze s provozem mezinárodních vysokorychlostních vlaků.

Nový koncept umožní i provoz rychlých vnitrostátních vlaků kategorie IC a případně regionálních expresů, které zkvalitní spojení mezi velkými městy, například Vlašimí a Jihlavou, což významně rozšíří okruh potenciálních uživatelů. Tyto vlaky využijí vysokorychlostní trať třeba jen v části své trasy, avšak i to jim umožní výrazně zkrátit jízdní doby mezi většinou regionálních center.