Uvedené uspořádání je při stávajícím dopravním zatížení (18 400 vozidel za 24 hodin)   a vysokých, zde běžně dosahovaných jízdních rychlostech, velmi nebezpečné.

Ředitelství silnic a dálnic má připravené  dostavění druhé sjezdové a nájezdové větve (brýle) tak, jak vypadá křižovatka u Pyšelky  dokončená v říjnu.

S tím rozdílem, že řidiči  jedoucí od Prahy a mířící do Čtyřkol nebo Pyšel,  nejdříve podjedou most stávající silnice nižší třídy a potom odbočí.

Součástí stavby je kromě nových větví také kruhový objezd napojující větve na stávající spojení Čtyřkoly – Pyšely.

Podmínkou pro uskutečnění  dopravní investice za téměř 39 milionů korun (bez DPH), k níž je vydané platné územní rozhodnutí, je doznačení hlavní silnice na uspořádání pruhů 1 + 2 a rozšíření tělesa stávající komunikace o prodloužený odbočovací a připojovací pruh.

V retrospektivě se jedná o dokončení  etapového  řešení přeložky silnice I/3 z přelomu 60. a 70. let  minulého století, kdy bylo potřeba napojit  dokončovaný první úsek dálnice D1 mezi Prahou a Mirošovicemi. Přeložka byla projektovaná tak, aby mohla být výhledově  doplněná na dělený čtyřpruh i s dostavbou příslušných odbočovacích větví.