Přes Erbenovu ulici prostředkem tělesa komunikace od čtvrtka 18. srpna jede v úseku od křížení s týneckou výpadovkou II/106 (Máchova ulice) na Červené Vršky pouze směr od Tábora do Prahy.

Pro opačný směr od Prahy na Tábor je od benzinové čerpací stanice vyznačená krátká jednosměrná objízdná trasa přes Pomněnice a zpět na hlavní silnici u rozvodny elektrického proudu.

Taktizující motoristé blokují  dopravu

Jenže řidiči jedoucí od Prahy v přímém jízdním pruhu při spatření zákazu vjezdu a objížďky doprava s rizikem kolize s řádně odbočujícím vozidlem na poslední chvíli přejíždí doleva a volí trasu ulicemi Benešova.

Tím od čtvrtečního rána dochází k zahlcení ulice Červené Vršky a Hodějovského. Na objížďce je přitom změněná přednost ve prospěch odkloněných vozidel.