Podle ředitelky Integrované střední školy technické v Benešově Jany Fialové byla úroveň všech prací, které postoupily do krajského finále, velmi dobrá.

„Řada projektů měla profesionální úroveň. Někdy sice poněkud vázla prezentace, ale v tomto mají studenti ještě šanci se zlepšit. Soutěž Enersol se letos koná již po jedenácté. Kromě dnešní závěrečné konference jsme na podzim pořádali i odborný seminář, poskytujeme soutěžícím odbornou pomoc," vysvětlila Jana Fialová.

Část středoškolské soutěže sledoval také hejtman Miloš Petera.

„Děkuji všem studentům, kteří se přihlásili se svými projekty do této soutěže. Témata obnovitelných zdrojů energií, úspor energií a snižování emisí v dopravě, která jsou obsahem soutěže, jsou mimořádně důležitá pro budoucí udržitelný rozvoj. Můj dík patří také pedagogům, kteří vedli studenty při jejich práci na projektech. Přeji účastníkům soutěže, aby dokázali v praxi využít získané poznatky," řekl hejtman Miloš Petera.

Sedm nejlepších a nejlépe prezentovaných prací postoupilo do celostátního kola.

Z toho v 1. kategorii s názvem Enersol a praxe postoupily projekty Jana Jíchy s názvem „MVE Kamenný Přívoz", Magdalény Pechové – „Rozsviťte si odpadem", Olaksandra Dzyuly – „Dálkové odečty vody" a Martina Mátla – „Stirlingův motor".

V kategorii Enersol a inovace postoupily dvě práce. A to „Pasivní dům z ekopanelů" od Jakuba Paroubka a „Rekuperace odpadní vody Nemocnice RS Benešov" od Terezy Veselé. A konečně v kategorii Enersol a propagace uspěl projekt s názvem „Propagace programu Enersol pomocí Linkedin", jehož autorem je Ivo Strohschneider.

„Gratuluji autorům nejlepších projektů k postupu a přeji jim, aby uspěli v celostátní i v mezinárodní konkurenci. Děkuji jim zároveň za skvělou reprezentaci Středočeského kraje," doplnil hejtman Miloš Petera.

Všech sedm úspěšných středočeských projektů postupuje na celostátní konferenci Enersol 2015, která se uskuteční 19. a 20. března v Mohelnici.Vítězové národního kola mají možnost postoupit na mezinárodní konferenci Enersol 2015, kterou hostí Jihlava 16. a 17. dubna za účasti nejúspěšnějších autorů studentských prací ze Slovenska, Slovinska, Německa, Polska či Rakouska.

Prezentované studentské práce

Enersol a propagace: Ivo Strohschneider – Propagace programu Enersol pomocí Linkedin (OA Neveklov), Alena Zemanová + Dominika Kudrnová – Sojka pořádnice (SOU stavební, Bn).

Enersol a inovace: Jakub Paroubek – Pasivní dům z ekopanelů (SOU Hluboš), Tereza Veselá – Rekuperace odp. vody Nemocnice RS (SZŠ Bn), Libor Hrubý + Jan Pilát – Hybrid(SOŠ a SOU Beroun), Kateřina Kuželková – Požáry fotovoltaiky (SZŠ Bn), Vilém Hodouš – Deska pro zdravé a ekologické bydlení (SOU Hluboš).

Enersol a praxe: Jan Jícha – MVE Kamenný Přívoz (OA Neveklov), Magdaléna Pechová – Rozsviťte si odpadem! (OA Neveklov), Oleksandr Dzyula – Dálkové odečty vody /Smart Metering/ (ISŠT Bn), Martin Mátl – Stirlingův motor (SOŠ a SOU Vlašim), Jakub Nusek + Vojtěch Vacek – Malé vodní elektrárny (ISŠT Bn), Monika Stibůrková – Výroba skutečného piva Ferdinand (SZŠ Bn), Jana Procházková  - HYT (hybridní tepelné čerpadlo) je HIT (SZŠ Bn), Monika Ryčlová – Bioplynová stanice (SZŠ Bn)

Seznam všech přihlášených projektů Enersol 2015 do krajského kola v Benešově

1. Yvona Hájková SOŠ a SOU Dubno, Úspory energií v bydlení
2. Jan Větrovský SOŠ a SOU Dubno, Hybridní pohon
3. Jiří Macoun SOŠ a SOU Dubno, Solární Elektrárny
4. Martin Salfický SOŠ a SOU Dubno, Solární Elektrárny
5. Markéta Kubáňová SZŠBn, Skládané domečky
6. Tereza Veselá SZŠ Bn, Rekuperace odpadní vody Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.
7. Kateřina Kuželková SZŠ Bn, Požáry Fotovoltaiky
8. Nikola Vettersová SZŠ Bn, Sluneční energie
9. Karolína Fulínová SZŠ Bn, Jak peče Benea

10. Jana Procházková SZŠ Bn, HYT (hybridní tepelné čerpadlo) JE HIT
11. Monika Stibůrková SZŠ Bn, Výroba skutečného piva Ferdinand
12. Dagmar Nachtigalová SZŠ Bn, Malé vodní elektrárny
13. Iveta Kuklíková SZŠ Bn, Elektrárna DLOUHÉ STRÁNĚ
14. Kateřina Čermáková SZŠ Bn, Solární systém pro přípravu teplé vody na rodinném domě
15. Veronika Lebedová SZŠ Bn, Tepelné čerpadlo vzduch-voda
16. Kristýna Fulínová SZŠ Bn, Domy pro život ELK
17. Monika Ryčlová SZŠ Bn, Bioplynová stanice DZV NOVA
18. Dominika Hanelová SZŠ Bn, Bioplynová stanice Načeradec
19. Libor Hrubý + Jan Pilát SOŠ a SOU Beroun – Hlinky, Hybrid

20. Martin Mátl SOŠ a SOU Vlašim, Stirlingův motor
21. Jakub Paroubek SOU Hluboš, Pasivní dům z ekopanelů
22. Vilém Hodouš SOU Hluboš, Deska pro zdravé a ekologické bydlení
23. Oleksandr Dzyula ISŠT Bn, Dálkové odečty vody (Smart Metering)
24. Magdaléna Pechová OA Neveklov, Rozsviťte si odpadem!
25. Nikola Trmalová OA Neveklov, Úspora energie pomocí okenních fólií
26. Jan Jícha OA Neveklov, MVE Kamenný Přívoz
27. Kristýna Jarešová OA Neveklov, Návratnost investic do obnovy systému umělého osvětlení administrativní centrály VHS Benešov
28. Kristýna Strnadová OA Neveklov, Vytápění objektu
29. Filip Fibír OA Neveklov, Elektromobily

30. Anna Janoušková OA Neveklov, Možnosti vytápění
31. Hana Lahodová OA Neveklov, Úspora v domácnosti
32. Jiří Žofaj OA Neveklov, Dálkové odečty
33. Jan Strnad OA Neveklov, Vodní elektrárna Slapy
34. Magdaléna Pechová OA Neveklov, Rozsviťte si odpadem – video
35. Michaela Štěpánková OA Neveklov, Motivační hra pro studenty DM
36. Erik Eichler OA Neveklov, Enersol a Obchodní akademie Neveklov
37. Ivo Strohschneider OA Neveklov, Propagace programu Enersol pomocí Linkedin
38. Lucie Jará OA Neveklov, Nedovolte, aby nás znečištěné ovzduší snědlo
39. Ondřej Hlinomaz SPŠ a VOŠ Kladno, Antihmota v Kladensku?
40. Jakub Nusek + Vojtěch Vacek ISŠT Bn, Malé vodní elektrárny
41. Kateřina Topolová + Anna Dašková SOU stavební Bn, Návrh na plakát
42. Alena Zemanová + Dominika Kudrnová SOU stavební Bn, Sojka pořádnice

(zdroj: ISŠT Benešov, Černoleská)