O omezení funkce dopravního zařízení byl informovaný komunikační inženýr Policie ČR, který přislíbil, že situaci v Neveklově prověří. Zjednat nápravu v Táborské ulici hodlá  i radnice.

„Určitě jsme zavěšení reklamy takovým způsobem nepovolovali. Neveklov se řadí k městům, které si vzhled ulic hlídají," konstatoval starosta Jan Slabý.

Provozovnu má v nájmu  už přes deset let Karel Kabele, který nad chodník štít s reklamou na producenta piva umístil.

„Zavěšení reklamy mi nikdo nepovoloval. Původně jsme jí měl nad vstupními dveřmi do baru, ale už dvakrát mi jí srazil projíždějící kamion. Tak jsem jí přemístil  na roh budovy, ale pokud to je špatně, něco s tím udělám,"  uvedl nájemce baru Karel Kabele.