„Nejsou zpracované projektově. Přidělil jsem je odboru dopravy, který návrhy předložil k posouzení dopravnímu inženýrovi dopravního inspektorátu Policie ČR. Některé jsou reálné, jiné nikoliv," uvedl starosta Votic Jiří Slavík.

„Podněty z hlediska své bezpečnosti, jaké vidí děti problémy při cestě do školy, z autobusového nádraží, na hřiště bychom rádi pojali komplexně. Podle našich informací by v příštím roce na úpravy dopravních situací ve městech měly být vypsané dotace, takže se rada města rozhodla vypsat výběrové řízení na pořízení projektové dokumentace," nastínil Jiří Slavík.