„První vlak jel na novém úseku podle nařízení Drážního úřadu sníženou  rychlostí. Další pak v denních hodinách kvůli stavebním strojům a bezpečnosti dělníků na stavbě druhé traťové koleje rychlostí 50 km/h," vysvětlil Michal Žák, ze společnosti Eurovia, ředitel stavby koridoru  Votice –  Benešov.

Před zahájením zkušebního provozu si celý nový úsek prošli pracovníci Drážního úřadu. Už předtím technici odborných firem provedli revize a zkoušky všech zabezpečovacích a sdělovacích zařízení.

Měřící vlak zkontroloval a zaznamenal parametry nové traťové koleje a pracovníci elektroúseku proměřili výšku a klikatost troleje.

Souběžně byla prověřená funkčnost a bezpečnost nových nástupišť pro cestující v Bystřici a v Tomicích.

„Před spuštěním zkušebního provozu si ještě Drážní úřad nechal předložit a zkontroloval veškeré doklady o stavbě a revizní zprávy," poznamenal hlavní stavbyvedoucí.

Druhá traťová kolej bude dokončená do konce listopadu, ale mohla by být hotová i dříve. Technologické postupy stavby však nelze zkrátit.

„V Bystřici a v Tomicích musíme dokončit propustky a most, na nichž jsme po dobu provozu původní koleje nemohli pracovat, a beton má určitou dobu zrání," objasnil Michal Žák.

Od prosince začnou vlakové soupravy jezdit po obou traťových kolejích rychlostí 100 km/h a protože odpadne čekání na křižování protisměrných vlaků, zkrátí se začátkem prosince od nového grafikonu jízdní doby v celém úseku Benešov – Votice.

Na maximální projektovanou rychlost až 160 km/h bude trať připravená až na jaře 2013 po zrychlené pantografové zkoušce, kdy zkušební vlak prolétne úsekem o deset procent rychleji, než je maximální rychlost.