„Některé pozemky v Heřmaničkách po prodeji většiny nádraží v republice a převodech z Českých drah na Správu železniční dopravní cesty zůstaly ČD," popsal situaci Viktor Liška, předseda mikroregionu Voticko, který připravuje využití opuštěné tratě ve prospěch lidí z Heřmaniček.

„Do jednání o převodu pozemků potřebných pro budoucí náves na obec tedy vstupuje další subjekt České dráhy, které jako akciová společnost zřejmě nastaví přísnější podmínky prodeje a převodu," podotkl předseda svazku obcí.

Budoucí dvoukolejná koridorová trať totiž severně od Heřmaniček opustí současné drážní těleso a po estakádě, která povede nad cípem fotbalového hřiště, mine obec po jejím východním okraji.

Od 1. července SŽDC odkoupila od ČD 1575 nádražních budov za 3,31 miliardy korun. Nádraží Heřmaničky mezi nimi není.

Dráha nastartovala rozvoj obce

Rozvoji Heřmaniček a změně rázu osady napomohlo nové železniční spojení, kdy zde v roce 1870 byla zřízena malá stanice „Heřmaničky - Sedlec", ze které se později stalo důležité nádraží.

V roce 1843 zde bylo poze 15 domů se 119 obyvateli, roku 1920 již 31 domů se 201 obyvyteli a v 1930 se počet zvýšil na 57 domů se 303 obyvateli. (s využitím webové info obce)