Jednotlivé směny benešovské požární stanice Hasičského záchranného sboru si spolu s kolegy z podniku Sellier Bellot Vlašim v areálu tábořiště na Nové Živohošti od pondělí do středy opakují zásady bezpečného a účinného zásahu na vodní ploše.

Ať už se jedná o vytažení topící se osoby nebo zvířete, odstranění plovoucího předmětu nebo instalování norných stěn při úniku nebezpečných látek na hladinu.

Hasiči výcvik absolvují mimo pravidelné směny, ve volnu.

„Každá směna si zde procvičí také ovládání lodní techniky," uvedl Jiří Černovský, velitel benešovské požární stanice s tím, že výcvik profesionálů na vodě se koná pravidelně každý rok, podle pokynu Generálního ředitele HZS ČR.

„To, že je takový výcvik pro hasiče přínosný, dokázaly i loňské povodně, kdy bylo potřeba ze strany hasičů zapojit všechny své znalosti, aby mohli svým spoluobčanům fundovaně pomoci," upřesnil Jiří Černovský k zvyšovaní odborné způsobilosti, obratnosti při manipulaci s technikou i posilování fyzické kondice.