Moderní dvousystémová  souprava RegioPanter by je mohla nahradit, ale na nákup zatím schází peníze.

Po dokončení železničního koridoru z Benešova až do Tábora by mohla jezdit na osobních vlacích  moderní elektrická souprava RegioPanter, do níž se pohodlně usadí  až 147 cestujících včetně méně pohyblivých osob na invalidním vozíku nebo mamin s kočárky.

Na vozbu současných osobních vlaků jsou nasazená tři různá drážní vozidla. Dvousystémová elektrická lokomotiva řady 363 (Eso) se dvěma vozy, z nichž u jednoho polovinu plochy zabírá služební oddíl pro přepravu zavazadel a dieselelektrická naftová lokomotiva řady  754 (Brejlovec) s obdobnými vozy.

Oba stroje musí v obratové stanici od  vozů někdo odvěsit (vzduchové potrubí + el. kabely),  strojvedoucí  soupravu  objet po souběžné koleji na druhý konec (třikrát průchod strojovnou při změně stanoviště), opět přivěsit a provést zkoušku brzdy. To vše zabere  až 10 minut. 

U třetí soupravy jezdící na osobních vlacích z Benešova do Tábora, motorové Regionovy, podobná anabáze sice odpadá, ale její zrychlení, maximální rychlost a odpružení jí z koridorového provozu diskvalifikuje.

Pro nasazení

Kratší jízdní doby, pohodlí pro cestující v moderním klimatizovaném a odhlučněném interiéru, oproti klasické soupravě tažené lokomotivou poloviční spotřeba elektrické energie, obrat RegioPantera zabere jen pár minut (přechod strojvedoucího  z předního stanoviště na zadní).

Proti nasazení

Pořizovací cena přes 110 milionů korun za jednu dvoudílnou soupravu. Na celkové investici za  téměř 340 milionů korun by se kromě dopravce  musely spolupodílet Středočeský i Jihočeský kraj s přispěním Evropské unie,  nižší frekvence cestujících v řídce obydlených lokalitách.

Naftová Regionova je ekonomičtější, než těžká souprava

„Nasazení motorových jednotek řady 814 Regionova na trati Benešov – Tábor je dán ekonomickými důvody. Provoz lehké motorové jednotky je levnější oproti těžké klasické soupravě vedené elektrickou dvousystémovou lokomotivou řady 363," zdůvodnil  Petr Šťáhlavský z generálního ředitelství Českých drah  s tím, že Regionova plně vyzbrojená naftou, provozními kapalinami a pískem (zvýšení adheze hnacího kola na temeni kolejnice  při rozjezdu či brzdění) váží zhruba 39 tun.

Oproti tomu v současnosti používaná klasická souprava složená složená z lokomotivy řady 363 (Eso), děleného vagónu BDs  se služebním oddílem i kupé pro cestující s dětmi  a velkoprostorového osobního vozu váží zhruba 154 tun.

„U řady spojů je vedení těžké soupravy zbytečné s ohledem k malé frekvenci, které plně postačuje právě tato motorová jednotka. Navíc Regionova,  na rozdíl od klasické soupravy, nabízí cestujícím polstrované sedačky, bezbariérový nástup a WC, audiovizuální informační systém. Díky provozu těchto jednotek tak dochází ke značným úsporám oproti vedení klasických těžkých vlaků, při rozšíření nabídky služeb například o přepravu vozíčkářů," upřesnil mluvčí Českých drah.

Pro dopravce, České dráhy, je údajně ekonomicky výhodnější zajišťovat jízdu některých osobních vlaků mezi Benešovem a Táborem lehkou motorovou soupravou Regionova.

Ale proč jezdí pod  funkční trolejí   v čele dvouvozových  osobních vlaků výkonná dieselová lokomotiva řady 754 (Brejlovec), byť  s elektrickým přenosem výkonu?

Brejlovec už do Benešova nepojede

„Řada 754 je turnusově využívaná jen u jednoho páru vlaků v pracovní dny. V jiných případech jde o zálohu za neschopné vozidlo řady 363, nebo jsou využívané v souvislosti s výlukovou činností. Pro příští rok se v současnosti s turnusovým využitím řady 754 pro osobní vlaky na této trati nepočítá," vysvětlil provoz naftové lokomotivy Petr Šťáhlavský z Českých drah.

V souvislosti s dokončením železničního koridoru  mezi Benešovem a Voticemi  s maximální rychlostí až 160 km/h došlo  k postupnému nasazení rychlejších lokomotiv (vylepšená verze původních dvousystémových Es řady 363) na dálkových spojích mezi Prahou a Českými Budějovicemi.

„U rychlíků je turnusové nasazení řady 362 s maximální rychlostí 140 km/h. Také soupravy rychlíků jsou sestaveny z vozů pro rychlost 140 km/h. Využití vyšší rychlosti až 160 km/h předpokládáme po dokončení dalších úseků koridoru na tuto rychlost tak, aby ji mohl vlak využívat v delším souvislém úseku.  Například  Benešov – Tábor," doplnil Petr Šťáhlavský z generálního ředitelství ČD.