Legislativa určuje pro nutnost úředního povolení kácení dřevin, mimo hospodářský les,  obvod kmene 80 centimetrů  ve výšce 130 centimetrů nad zemí.  Což představuje podle zkušeností odborníků průměr kmene 25 centimetrů.

Úředníci ochrany přírody můžou vydat povolení ke kácení ze závažných důvodů. Po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Nejsou ale vázaní soukromoprávním požadavkem na odstranění stromů. Musí posoudit závažnost důvodů. Povolení  s ohledem na ochranu dřevin vydat nemusí.  Porazit strom na zahradě u rodinného domu je možné povolení, ale pouze při dodržení dalších  podmínek.

Limit pro úřední povolení kácení mimo les je obvod kmene 80 centimetrů  ve výšce 130 centimetrů nad zemí.

Pro pořezání dřevin, je jedno jestli listnatých, ovocných či jehličnanů,  u rodinného nebo bytového domu bez souhlasu místně příslušné obce v jejím správním území platí podmínka, že   musí být na zahradě. A to bývá zdrojem nedorozumění.

„Definice zahrady v legislativě je nešťastná," upozornil Ferdinand Beran z odboru životního prostředí benešovské radnice. „Podle platné vyhlášky se musí jednat o zahradu s oplocením, která není veřejně přístupná," upřesnil pracovník radnice.

Podmínka „veřejně nepřístupná" je jedním z úskalí. Zejména pro živnostníky, kteří mají provozovnu v rodinném domě. Například kadeřnice, automechanici, truhláři nebo zahradníci.

Dalším bodem sváru  je účel pozemku zanesený v katastru nemovitostí.   Tam může být uvedená „zahrada", jak dokladují majitelé prokazující úřadům, že žádat o povolení nemuseli. Ale ve skutečnosti pozemek znaky zahrady z hlediska hospodářského nebo rekreačního využití nesplňuje.

„Dochází k případům, že majitel rodinného domu o povolení pokácení stromů žádat nemusí  a majitel sousední nemovitosti  podle zmíněných pravidel musí," okomentoval Ferdinand Beran  nešťastné definice  s tím, že resortní ministerstvo  připravuje novelizaci vyhlášky.

Nová pravidla pro majitelé pozemků na nichž rostou stromy jsou zapracované v novele občanského zákoníku.

Týká se  především sousedských práv týkající se stromů a plodů z nich v případech, kdy mezi nimi dochází ke sporům o dřeviny rostoucí v blízkosti hranic pozemků, či o ovoce nebo jiné plody, které spadnou na sousedův pozemek.