Po zbývající druhé traťové koleji pojedou vlaky mezi Hostivaří a odbočkou Záběhlice střídavě, popř.ve sledu. Část osobních spojů zamíří do centra odklonem přes Malešice a Libeň. Poté bude následovat modernizace druhé traťové koleje k Záběhlicím.

Motoristy čeká po ukončeném víkendovém omezení provozu pod železničním mostem nad Průmyslovou ulicí v březnu její čtyřdenní úplná uzavírka, v květnu další čtyřdenní a pak ještě jedna finální jednodenní pro osazení zbývající části ocelové konstrukce mostu.

V současné době se připravuje přestavba jeho druhé poloviny. Při ní bude třeba část stávajících nosníků zvednout na provizorní podpěry, sanovat a zvýšit jejich únosnost zřízením spřažené železobetonové desky, část nosníků s nedostatečnou nosností odstranit a nahradit ocelovou konstrukcí a upravit obě opěry (nové úložné prahy a závěrné zídky). Hlavní betonářské a montážní práce budou zahájené 1. března a potrvají do srpna 2015.