Na Benešovsku se jedná o pozemky nutné pro rozšíření silnice I/3, přeložku stejné komunikace v Olbramovicích i trasu budoucího železničního koridoru v okolí Heřmaniček, Ješetic,  Červeného Újezdu, Střezimíře a Mezna, kde je přibližně tři sta vlastníků.

Při vyvlastnění dostanou jen výkupní cenu, která odráží původní účel pozemku před vydáním územního rozhodnutí.  

„Oproti minulosti, a dřívějším očekáváním vlastníků,  došlo k výraznému snížení finančních náhrad majitelům pozemků v případě dobrovolného prodeje či v případě vyvlastnění, což v současné době vede k obtížnějšímu jednání s majiteli jednotlivých pozemků," konstatovalo ministerstvo dopravy.