Náhradní autobusy se budou držet výlukových jízdních řád, které nemusí být totožné s pravidelným vlakovým grafikonem.

Úplné přerušení provozu využijí stavbaři železničního koridoru pro nezbytné zemní a přípravné práce v blízkosti v současnosti pojížděných kolejí a plynaři    k zahloubení stávajícího vysokotlakého plynovodu o průměru 60 centimetrů, včetně zřízení chráničky.

Ze stanice Sudoměři u Tábora už je dnes jen pouhá výhybna se dvěma kolejemi, protože už byla vytržená bývalá manipulační 5. kolej  a sousední 3. dopravní kolej je přerušená.

Ve stavební jámě dělníci připravují betonáž první části podchodu budoucí vlakové zastávky, na níž bude rušená železniční stanice postupně přebudovaná. Podchod má být hotový do konce listopadu,  stejně tak trakční vedení nad budoucí první traťovou kolejí (současnou 3. staniční kolejí), u níž bude  zřízené provizorní nástupiště.

V původním projektovaném umístění protihlukových stěn došlo k poměrně razantní změně. Na západní straně sudoměřického nádraží bude souvislá bariéra, což znamená i před dnešní výpravní budovou.

Mezi největšími stavbami železničního koridoru mezi Sudoměřicemi a Táborem  bude 430 metrů dlouhý dvoukolejný ražený tunel, jehož severní portál postaví na dohled od budoucí vlakové zastávky.

Na něj navazuje v blízkosti obcí Rzavá a Chotoviny estakáda osmi mostních polí o rozpětí 54 metrů,  jež přemostí, vodoteč, louky a účelovou komunikaci.

Srpnová nepřetržitá výluka mezi železničními stanicemi Sudoměřice u Tábora – Chotoviny - Tábor se uskuteční 
od neděle 25.8. od 21.20 hodin 
do pátku 30.8. do 15.05 hodin.