Jenže stavba koridoru z Votic do Sudoměřic, která by měla začít v létě přípravnými pracemi u Nazdic, nabere zpoždění, což deklaroval generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Pavel Surý.

Například Zdeněk Skřivánek by chtěl u Mezna před demolicí uchránit železný most stavěný italskými zajatci.

„Most rozebrat a přesunout nahoru na pole na obecní plácek. Byla by to hezká vyhlídka - most s příběhem, když po něm vydržel 100 let jezdit vlak. Byl by to pomník jejich práce," uvedl Zdeněk Skřivánek.

Starosta Střezimíře Miloš Jelínek pro Český rozhlas – Region objasnil: „Měly by tady jezdit manuálně poháněné drezíny. Projekt by vznikl na opuštěném drážním tělese drány Františka Josefa z roku 1870. V drážní budově bychom určitě chtěli zachovat dopravní kancelář a přízemí využít pro muzeum dráhy."

„Je to určitě dobrý záměr, že chtějí zachovat kousek tratě, kde je její nejvyšší bod a část nádraží vytesaná ve skále," konstatoval výpravčí Jaroslav Kmoch.

Plány, jak smysluplně využít prostor uprostřed obec po zániku současné jednokolejné železniční tratě, mají také Heřmaničky.

Jenže stavba koridoru z Votic do Sudoměřic, která by měla začít v létě přípravnými pracemi u Nazdic, nabere zpoždění, což deklaroval generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Pavel Surý.