Záměr podpořilo obecní zastupitelstvo. Starosta Martin Richter občanům při veřejném projednávání záměru nastínil, že byť obec hospodaří ročně s částkou přibližně 38 milionů korun, z nichž 33 milionů spotřebuje běžný chod obce včetně investic menšího rozsahu, pětimilionová roční splátka úvěru je pro Čerčany bez větších problémů únosná.

Ujistil je, že budou podniknuté jen takové kroky, aby mohl být celý projekt úspěšně realizovaný a nebyl přitom nadměrně ohrožený rozpočet obce do dalších let. Ten pro rok 2017 dosud zastupitelstvo neprojednávalo a obecní úřad hospodaří v rozpočtovém provizoriu.  To znamená, že proplácí pouze dříve uzavřené smlouvy a může v lednu čerpat pouze jednu dvanáctinu loňského rozpočtu.

Teprve po výběru dodavatele stavby Domu s pečovatelskou službou budou známé přesné finanční náklady projektu a radnice s konečnou platností rozhodne o formě jeho realizace.

Stávající objekt s podporovaným bydlením je obsazený zhruba z poloviny. Nové zájemce o bydlení v původním Domě s pečovatelskou službou obec odmítá, protože po přestěhování stávajících nájemců hodlá dokončit jeho rekonstrukci a přestěhovat do něho Základní uměleckou školu.