„Provozovatel v průběhu června zjistil provozním sledováním kvality surové vody odebírané ze zdrojů, že nejvíce využívaný zdroj S5 v prameništi Líštěnec (lokalita na Polském vrchu) je kontaminován nežádoucími uhlovodíky tetrachlorethen, trichlorethen a cis-1,2 dichlorethen. Po tomto zjištění byl zdroj okamžitě odstaven ze systému zásobování pitnou vodou pro vodovod Votic," vysvětlili představitelé společnosti.

O vzniklé situaci byla informovaná Krajská hygienická stanice a vlastník město Votice, včetně informace o odstavení zdroje ze systému veřejného zásobování a průběhu kontrolních opatření.

„Následně byla situace monitorována kontrolními odběry vzorků dodávané vody provedenými 21. července přímo ve vodovodní síti a nezávadnost dodávané pitné vody potvrzena," popsali další dění kvůli znečištění vrtu.

„Kontaminace zdroje byla patrně způsobena historickou nelegální skládkou na přilehlém pozemku prameniště a bližší identifikace kontaminace musí být předmětem dalšího odborného šetření včetně návrhu případné sanace. Vodovod města Votice je možné zásobovat z dalších dostatečně vydatných zdrojů podzemní vody," objasnili Jiří Kymla a Petr Voldřich z Compagu den po zveřejnění zprávy o kontaminaci vody v Benešovském deníku.