„Rada kraje po projednání   bere   na   vědomí a schvaluje  odložení výzvy k zahájení stavebních prací v rámci akce III/1095 Čerčany most 1095-3 na březen 2013," zní zveřejněné usnesení  ze zářijového jednání.