Zodpovězené otázky najdete na webových stránkách, výběr z nich v sobotním vydání Benešovského deníku.

Otázky můžete pokládat: zde