Převažující hlavní směr jízdy Praha – Tábor bude dvoupruhový pro bezpečné odbočení a nájezd příčného směru Marianovice – hotel Konopiště bude napojený jedním jízdním pruhem.

Středový ostrov kruhového objezdu mírně zvýší a ozelení. Ostrůvky na vjezdových a výjezdových větvích budou zadlážděné.

Křižovatku osvětlí čtyři osvětlovací sloupy. V průběhu výstavby vozidla pojedou po přibližně půlkilometrové souběžné provizorní komunikaci, kterou po skončení stavby odfrézují a pozemek zrekultivují.