Původní posudek vlivu stavby na životní prostředí spolu s územním rozhodnutím a stavebním povolením, protože práce kvůli nedostatku peněz nezačaly, zanikl. Další územní rozhodnutí  na základě dokumentace z roku 1997 a její aktualizace z roku 1999 nabylo právní moci 12. listopadu 2004, ale přeložka neměla k 31. březnu  2015 pravomocně vydaná veškerá rozhodnutí v navazujících řízeních.

Mezinárodní komunikace  I/3 (E55) prochází středem Olbramovic a rozděluje je na dvě poloviny. Zhoršuje životní prostředí v obci a zejména v dopravních špičkách vytváří velmi nebezpečné situace pro chodce. Na druhou stranu pěší a zemědělský provoz uvnitř obce narušují plynulost dopravy na silnici a mají za následek časté dopravní nehody.

Výstavba východního obchvatu v délce 3,42 km by měla začít v šesti etapách. Rozhodující zemní práce se odehrají mimo těleso stávající silnice s minimálním vlivem na tranzitní provoz.

V dalších fázích stavby, při budování mimoúrovňové křižovatky na východním okraji Olbramovic, bude omezená jízda vozidel po místních komunikacích k částem obce Semtín (Semtínek) a Městečko.

Na objízdné trase sníží rychlost

Pro motoristy na hlavním tahu nastane největší omezení při páté etapě, která potrvá asi osm týdnů. Vozidla ze směru od Tábora na Prahu budou při napojování původní silnice na obchvat jižně od Olbramovic usměrňovaná dopravním značením po stávající vozovce, opačný směr od Prahy objede napojovaný úsek kolem vlakového nádraží a přes Veselku. Protože na objízdné trase kolem obytných domů není možné vzhledem k jejich blízkosti postavit dočasné protihlukové stěny, bude snížená maximální rychlost na 40 km/h.

V průběhu hlučných zemních a stavebních prací v obci bude provoz dozeru, grejdru, skrejpru, zeminového válce a vrtné soupravy potřebné pro hlubinné zakládání opěr a pilířů mostů časově omezený mezi 7. a 21. hodinu. Předpokládaná doba výstavby od prvního výkopu do kolaudace je 128 týdnů.

Nehodovost u Olbramovic za 10 let

Podle statistického vyhodnocení Centra dopravního výzkumu se na správním území obce Olbramovice na komunikacích I. třídy stalo za posledních 10 let 151 nehod. Dopravní prognózy pro rok 2028 bez zprovoznění dálnice D3 předpokládají intenzitu provozu na hlavní silnici I/3 23 tisíc vozidel denně. Po zprovoznění D3 dojde k významnému poklesu dopravy v Olbramovicích na 6000 vozidel v obou směrech za 24 hodin.

Správce silnic chce začít stavět obchvat Olbramovic v říjnu

Přeložka hlavní silnice I/3 Praha – Tábor na východní okraj Olbramovic by se, pokud půjde administrativní příprava hladce, měla začít budovat letos v říjnu. Původní posudek o vlivu stavby na životní prostředí (EIA) vydaný podle zákona z roku 1992 pozbyl platnosti. Z tohoto důvodu byly zpracované nové podklady. V pátek 23. prosince 2016 podalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jako investor oznámení záměru a minulý čtvrtek zahájil odbor životního prostředí krajského úřadu Středočeského kraje (KÚSK) zjišťovací řízení.

„Předpoklad dokončení řízení je 28. února. Pokud dojde k odvolání, bude řízení o příslušné lhůty prodloužené," vysvětlila Nina Ledvinová z ŘSD.

Majetkoprávní příprava stavby dosud nebyla uzavřená. Odehrává se vyvlastňovací řízení s předpokládaným termínem dokončení 15. února letošního roku. „V případě nesouhlasu účastníků řízení, bude věc postoupena KÚSK k rozhodnutí. Vydání stavebního povolení je závislé na dokončení výše uvedených činností," upřesnila mluvčí ŘSD.

V případě bezkolizního průběhu investor předpokládá, že stavební povolení votický stavební úřad vydá na přelomu dubna a května a následně Ředitelství silnic a dálnic zahájí výběrové řízení na zhotovitele stavby za téměř půl miliardy korun.

Délka výběru nejvhodnější nabídky na stavbu obchvatu Olbramovic je také závislá na případných odvoláních neúspěšných stavebních společností. „Předpoklad zahájení stavby je říjen letošního roku," doplnila Nina Ledvinová, tisková mluvčí ŘSD.

Původní hlavní silnice poslouží jako regionální komunikace a souběžná objízdná trasa v případě mimořádností.