Přednostní přijetí do mateřské školy tak mají zajištěné především děti z vlastní obce a ta může neobsazená místa nabídnout okolním sídlům.

„Zvěstov s Ratměřicemi uzavřel smlouvu a má pro své děti místa zajištěná," nastínil Viktor Liška, jenž je souběžně starostou Ratměřic. „Chodí k nám i děti z Odlochovic a dalších obcí," upřesnil.

Stanovením školských obvodů však není dotčené právo rodičů zvolit pro svého potomka mateřskou školu v jiné obci či městě například z důvodu zaměstnání nebo výhodnější dopravního spojení.

Obce si musí vypracovat o školském obvodu obecně závaznou vyhlášku podloženou smlouvou s příslušným předškolním zařízením.  To se však některé mateřské školy s naplněnou kapacitou a zájmem místních rodičů zdráhají.

Nebezpečí zmatku hrozí v případech, kdy domovská školka pro předškoláčka blokuje místo, ale rodiče si mezitím vyjednávají přijetí v jiných mateřských školách. „Chaos určitě bude. Obce si musí takové případy nahlásit a informace o umístění sdílet," naznačil Viktor Liška řešení problematiky duplicitních přihlášek do školky nebo školy.