„Právě ve čtvrtek 3. listopadu se odehrálo jednání na nejvyšší resortní úrovni mezi Správou železniční dopravní cesty a Ministerstvem dopravy o postupu při převodu staré tratě," uvedl Viktor Liška, předseda Mikroregionu Voticko.

„Na nás je dostatečně zdůvodnit při převodu státních pozemků veřejný zájem. Doufám, že k dalšímu jednání už budeme přizvaní, abychom si vyslechli požadavky správce tratí," upřesnil Viktor Liška.

Opuštěné drážní těleso chtějí obce proměnit na cyklostezku kombinovanou s in-line bruslařskou dráhou. Její první část by vedla po původním náspu z Votic do Olbramovic. Ministr dopravy Dan Ťok už létě při návštěvě Voticka uvedl, že podobnému smysluplnému využití nepotřebných tratí fandí a resort má v rozpočtu na budování cyklostezek místo kolejí peníze.

„Pokud jednání bude zdárně pokračovat, požadavek na převod pozemků ministerstvo předloží k projednání vládě České republiky," nastínil další postup Viktor Liška.

Na úseku bývalé železniční tratě mezi Voticemi a Olbramovicemi plánuje Mikroregion Voticku vybudovat tři metry širokou cyklostezku uzpůsobenou i pro jízdu na kolečkových bruslích.

Na sklonku léta úsek zaměřili geodeti

„Každým dnem čekáme na hotový geometrický plán. Na jeho základě odborník vypracuje studii proveditelnosti a bude moci zpracovávat návrh podoby cyklostezky," upřesnil předseda svazku obcí Viktor Liška.

Na votické straně cyklostezky město hodlá z centra postavit chodník a cyklostezku k Beztahovu, které navážou na zmiňovanou komunikaci do Olbramovic. V její části Veselka u koridorové trati Praha – Tábor cyklostezka skončí u silnice I/18 Olbramovice – Sedlčany. „Největším zádrhelem bude křížení cyklostezky s hlavní silnicí," připustil Viktor Liška.

Obrysy už dostává pokračování cyklostezky kolem Zahradnice a vlakové zastávka Tomice po opuštěném tělese a v zářezech původní tratě u Opřetic, která by částečně využila obslužné cesty k portálům tunelů Tomice I a Tomice II.

Asfaltové silničky byly při stavbě čtvrtého železničního koridou postavené v trase původních kolejí pro servisní vozidla správce tratě a případný zásah složek Integrovaného záchranného systému. „Záměr využití obslužných cest jako pokračování cyklostezky jsme poslali k vyjádřené dotčených orgánů, především hasičům," objasnil předseda Mikroregionu Voticko.

Stavba dvoukolejného železničního koridoru s maximální rychlostí 160 km/h mezi Voticemi a Sudoměřicemi ještě nezačala a i přes zpoždění mnohamiliardové investice dobrovolný svazek obcí jedná se Správou železniční dopravní cesty o dalším využití drážního tělesa na České Sibiři. „Jde o to, kolik staveb a zařízení nám SŽDC zachová pro další využití," potvrdil Viktor Liška.