„My, občané obce Vatěkov již dlouhodobě usilujeme o zvýšení dopravní bezpečnosti v naší obci,"  zní úvod listiny, která koluje mezi obyvateli.

Před třemi roky  18. června občané obce Vatěkov na shromáždění s účastí starosty Václavic Zdeňka Votruby, pod něhož spadají,  žádali o zajištění zlepšení dopravní situace v obci vybudováním a zprovozněním zpomalovacího semaforu.

„Nebylo nám vyhověno, ale bylo nám přislíbeno hledání jiného řešení. Zastupitelstvem obce Václavice bylo  7. listopadu 2011 odsouhlaseno umístění zpomalovacího semaforu na silnici 3. třídy v obci Vatěkov mezi domy č.p. 18 a č.p. 19. Do dnešního dne k realizaci tohoto záměru nedošlo," připomenuli autoři petice Martin Gomola, Martin Kešner a  Viktor Jiráček.

Podrobnosti v pondělním Benešovském deníku.