„Vyvlastňování pro koridor se rozběhlo," potvrdil Jiří Slavík, starosta Votic. Majetkoprávní vypořádání potřebuje správce dráhy pro vydání stavebního povolení na poslední nerozpracovaný úsek modernizace tratě z Prahy do Českých Budějovic, která má být kompletně hotová do konce roku 2019.

Naštěstí pro cestující se drtivý objem stavebních prací mezi Voticemi a Sudoměřicemi v příštích třech letech odehraje mimo osu stávající jednokolejné tratě včetně výstavby estakády u Heřmaniček a ražení dvou tunelů, Deboreč u Ješetic a vrcholového mezi nově zbudovanými vlakovými zastávkami Střezimíř a Mezno.

Výřez dřevin začne už koncem května

První přípravné práce pro položení druhé traťové koleje z Votic směrem na jih v zářezu u osady Nazdice (kácení dřevin, odstřel skal a jejich odtěžení), jež si vyžádají denní výluky spojené s náhradní autobusovou dopravou, se začnou odehrávat od druhé poloviny května příštího roku až do začátku prosince.

Osmihodinová přerušení vlakového provozu budou využitá rovněž pro zřízení přístupových cest ke staveništi, betonování základů pro podpěry trakčního vedení a úpravy troleje.

Pro trhací práce v nazdickém zářezu se od příštího září do prosince uskuteční také devět dvoudenních nepřetržitých výluk včetně dopraven Heřmaničky, Ješetice, Střezimíř a dočasné výhybny Sudoměřice u Tábora.

Před zahájením stavby Votice – Sudoměřice bude koncem května dokončený nový dvoukolejný úsek železničního koridoru mezi Sudoměřicemi a Táborem.