„Prostředky z programu Leader se pokusíme získat obhajobou projektu dvou chráněných bytů ve středu," potvrdil Jan Slabý, starosta Neveklova.

Prostory v 1. patře domu na náměstí  Jana Heřmana pro bydlení uvolní městská knihovna. Místnosti by měly projít rekonstrukcí včetně topení,zabudování hygienických prostor a snížení stropů.

Knihovna s více než 20 tisíci tituly bude přemístěná do přízemí někdejší radnice, jejíž pracovníci už od podzimu úřadu jí v novém víceúčelovém objektu na jižní straně náměstí.

„Už se na stěhování připravuji. Postupně vyřazují nevhodné tituly," potvrdila knihovnice Martina Simonidesová, která si zkušenosti se stěhováním knižního fondu zjišťovala i u kolegyň z Votic, které právě v těchto dnech zpětný transfer dokončují.

Nové umístění neveklovské knihovny má své klady i zápory, o čemž svědčí také anketa na webových stránkách města, kde většina respondentů  se stěhováním více či méně nesouhlasí.

„Výhodou bude snazší přístup pro čtenáře, protože bude ve zvýšeném přízemí. Nyní musí i starší občané vystoupat  po schodech do prvního patra," poukázal Jan Slabý. Nevýhodou je menší plocha.

„Na metry čtvereční  bude menší," připustil starosta s tím, že některé žánry poputují do depozitu. O rošádě využití nebytových prostor rozhodlo neveklovské zastupitelstvo už v roce 2011.