Do výběrového řízení se přihlásili tři vysokoškoláci. Inženýři Petr Prachař a Lenka Vačkářová, absolventi stavební fakulty Českého vysokého učení technického, třetím, jenž podmínku nesplňoval, je Petr Sochor, který inženýrského titulu dosáhl studiem provozně ekonomické fakulty, veřejné správy a regionálního rozvoje na České zemědělské univerzitě v pražském Suchdole.

Před ústním pohovorem svou přihlášku stáhl stavař Petr Prachař.  Dva zbylé uchazeče zpovídala komise ve složení Pavel Sýkora (člen komise životního prostředí), Jana Mužíková (zastupitelka města), Růžena Ahneová (končící vedoucí stavební úřadu), Jan Slabý (starosta Neveklova) a Hana Vitejčková (tajemnice městského úřadu).

„Při vypisování výběrové řízení nebylo uvažováno o výběru inženýra Petra Sochora," odpověděla na písemný dotaz obyvatele města tajemnice Hana Vitejčková. „Komise pozvala i Petra Sochora, který nesplňoval požadavek vzdělání," uvedla Hana Vitejčková.

Starosta Jan Slabý připomněl, že někdejší referent životního prostředí pracuje na neveklovské radnici deset let a se stavební problematikou se při práci setkával denně a účastnil se stavebního řízení nebo místních šetření. „Na uchazeče jsem neměl připravené záludné otázky. Jen základní, čím se stavební úřad řídí," podotkl Jan Slabý.

Komise vybrala jako vedoucího neveklovského stavebního úřadu Petra Sochora

„Já jako tajemnice městského úřadu jsem vzala v potaz výsledek komise a inženýra Sochora zatím pověřila vedením stavebního úřadu," konstatovala Hana Vitejčková.

„Samozřejmě jsem problematiku konzultovala s krajským úřadem, s vedoucí oddělení stavebního řízení Lenkou Holendovou," upřesnila tajemnice městského úřadu. „Když jsem jí řekla návrh řešení problému, tak s tím souhlasila a říkala, že to nebude žádný problém," obhajovala tajemnice.

Vedoucí stavebního úřadu, který nastoupil do funkce 1. října a je zatím pověřený řízením, se přihlásil na vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. „Pouze na speciální část, protože všeobecnou už složil, když dělal referenta vedoucího životního prostředí. Takže si pouze dodělá stavební řízení a následně se přihlásil na studium stavební průmyslovky," uzavřela Hana Vitejčková.

Petr Sochor bude podle starosta Jana Slabého definitivně jmenovaný radou města po vykonání zkoušek.