„Zdroj jsme museli odstavit," podotkl starosta Votic Jiří Slavík. Vrt je nad městem na Polském vrchu a neznámé látky se do něj pravděpodobně dostaly z nelegální skládky v bývalém malém lomu v jeho blízkosti. „Neznáme ani původce odpadu, ani období, kdy byl do lomu navážený," přiznal Jiří Slavík.

Radnici by mohli obsah černé skládky pomoci identifikovat pamětníci, zejména bývalí pracovníci votických podniků a provozoven.

„Náklady na vyčištění kontaminovaného vrtu by mohly dosáhnout až ceny tří nových vrtů," poznamenal místostarosta Jan Kučera, který má za vedení radnice vodní hospodářství na starosti.

Pro likvidaci nelegální skládky si městský úřad bude muset sehnat firmu, která provede průzkum lokality, vypracuje projekt a pak další, která sanaci území provede.

Votický Polský vrch zatím ani není, na rozdíl od zhruba 30 lokalit na Benešovsku, zapsaný v Systému evidence kontaminovaných míst, který spravuje Ministerstvo životního prostředí. V rejstříku jsou evidované všechny zjištěné černé skládky a kontaminované oblasti, u nichž by jen v náznaku hrozilo ohrožení životního prostředí nebo kontaminace podzemních vod či ovzduší.

Vyjádření společnosti Compag, správce votického vodovodu, čtěte v pondělním Benešovském deníku.